Meer over Kerk

Dienst

Ochtenddienst

06 nov2022 09:30

Ds. D. Heemskerk

De eerste collecte is de najaarszendingscollecte, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022