Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

30 okt2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het noodhulp en rampenfonds, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022