Meer over Kerk

Dienst

Ochtenddienst

30 okt2022 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het noodhulp en rampenfonds, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022