Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

23 okt2022 14:00

Ds. K. ten Klooster

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022