Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

02 okt2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor het werk onder het Joodse volk in Israël, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Er is een deurcollecte voor de aflossing van de bouwschuld.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2023