Meer over Kerk

Dienst

Avonddienst

20 sep2022 19:30

Ds. H. Roelofsen

De eerste collecte is voor de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), de tweede is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022