Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

11 sep2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de opleiding predikanten, de tweede is voor de kerkvoogdij

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022