Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

31 jul2022 14:00

Ds. K. ten Klooster

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022