Meer over Kerk

Dienst

Ochtenddienst

28 aug2022 09:30

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022