Meer over Kerk

Dienst

Middagdienst

14 aug2022 14:00

Ds. J.G. Blom

De eerste collecte is voor Scharlaken Koord, de tweede is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022