Meer over Kerk

Dankzegging Heilig Avondmaal

Middagdienst

09 okt2022 14:00

Ds. M. van Sligtenhorst

De eerste collecte Stephanos/Timotheos, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022