Meer over Kerk

Dankdag voor gewas en arbeid

Avonddienst

03 nov2021 19:30

Ds. H.J. van Marle

Er is deze dag 1 collectedoel waar een gift aan kan worden overgemaakt. Deze is bestemd voor de aflossing van de bouwschuld. Evang. Ver. Rehoboth: NL25 RABO 0345 5118 59 kenmerk: aflossing bouwschuld

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2021