Meer over Diensten

Bijbellezing

Avonddienst

22 jan2020 19:30

Ds. N.P.J. Kleiberg

De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2020