Meer over Diensten

(Beroepen predikant)

Avonddienst

11 dec2019 19:45

Ds. A. de Groot

(1e collecte is voor de diaconie, de 2e voor de kerkvoogdij)

  • © hersteld hervormde kerk 2019