Meer over Kerk

Avonddienst (collecte voor Spaans Evangelische Zending)

Avonddienst

08 jul2020 19:30

Ds. A.C. Uitslag

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de Spaans Evangelische Zending (SEZ), de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: SEZ

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020