Meer over Diensten

Avonddienst (collecte voor GBS)

Dienst

16 sep2020 19:30

Ds. A. de Groot

Twee collectedoelen waaraan een gift kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: GBS

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020