Meer over Kerk

Bijbellezing

Avonddienst

02 feb2022 19:30

Ds. M. van Sligtenhorst

Twee collectedoelen waar een gift aan kan worden overgemaakt. De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

Diaconie: NL91 RABO 0127 8184 21 kenmerk: collecte

Kerkvoogdij: NL91 RABO 0127 8183 24 kenmerk: collecte

 

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022