Meer over Diensten

2e Paasdag

Ochtenddienst

22 apr2019 09:30

Ds. W. Pieters

(1e collecte is voor de Opleiding Predikanten en de 2e collecte is voor de kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2019