Meer over Diensten

1e Kerstdag

Middagdienst

25 dec2019 14:00

Ds. J.G. Blom

(1e collecte is voor het landelijk evangelisatiewerk, de 2e voor de kerkvoogdij)

  • © hersteld hervormde kerk 2019