Meer over Agenda

Jaarvergadering Evangelisatievereniging 'Rehoboth', 20.30 uur

Jaarvergadering

22 sep2020

De Evangelisatievereniging is opgericht in 1921 en mag nog steeds bestaan. Tot 1987 was het bestuur van de vereniging verantwoordelijk voor de kerkdiensten, catechisaties etc. In 1987 is dit overgegaan naar de kerk en werden ambtsdragers aangesteld. De Evangelisatievereniging is toen blijven bestaan en heeft tot op de dag van vandaag alle roerende en onroerende zaken van de gemeente in eigendom. Zij geeft dit in gebruik bij de kerk.

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2020