Meer over Agenda

Informatieavond over orgaandonatie

Op donderdagavond 24 januari hoopt huisarts W. Bloed uit Urk voor ons een lezing te houden over orgaandonatie. De koffie staat klaar vanaf half 8 en we hopen om kwart voor acht te beginnen.

24 jan2019

Lezing: Orgaandonatie

 

In verband met veranderende regelgeving (medio 2020) is het goed om nog eens weer stil te staan bij dit thema. In Nederland geldt sinds 1998 de Wet op de orgaandonatie. Hierin staat dat iedereen die 12 jaar en ouder is en wilsbekwaam, toestemming kan geven voor de donatie van organen en weefsels na overlijden. Volgens de huidige wetgeving wordt, indien er niets in het Donorregister is geregistreerd, de beslissing overgelaten aan nabestaanden. Het verschil met het nieuwe systeem is dat indien iemand niet gereageerd heeft op de oproep om zich te registreren, in het register staat met ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. Het verschil tussen ‘geen bezwaar’ en de registratie ‘ja, ik geef toestemming’ is dat bij ‘geen bezwaar’ de persoon niet zelf actief een keuze heeft geregistreerd. Wanneer 'geen bezwaar' is vastgelegd in het Donorregister gaat men er van uit dat iemand geen bezwaar heeft tegen donatie. Nabestaanden houden wel de mogelijkheid om donatie tegen te houden. Bij een JA-registratie heeft de overledene bewust toestemming gegeven voor orgaandonatie en weefseldonatie.

 

Op deze avond nieuwe regelgeving uitgelegd en verder worden de Bijbelse en ethische aspecten toegelicht. Verder komen de consequenties van wel of niet doneren aan de orde. U wordt van harte uitgenodigd. De koffie staat klaar vanaf half 8 en we hopen om kwart voor acht te beginnen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019