Meer over Agenda

Ambtsdragerverkiezing

Alle mannelijke lidmaten worden hierbij van harte uitgenodigd voor de stemmingsavond.

12 sep2019

Na kennis te hebben genomen van de ingediende aanbevelingen heeft de kerkenraad voor de komende vacature van ouderling A.M. van der Vegt het volgend dubbeltal in alfabetische volgorde opgesteld:


  1. K. Bijker, Oude Rijksweg 291 te Rouveen
  2. H. Compagner, Nieuwendijk 8 te Zwolle


Alle mannelijke lidmaten worden hierbij van harte uitgenodigd voor de stemmingsavond op  donderdag 12 september 2019 om 20.00 uur in een van de zalen van de kerk. Echter laten we beseffen dat het niet alleen een zaak is voor degenen die hun stem uitbrengen, maar een zaak van heel de gemeente. Om deze verkiezing in het gebed de Heere voor te leggen of de vacature met de man van Zijn raad mag worden ingevuld. Dan zal Hij de gekozene er ook voor inwinnen om de verkiezing te aanvaarden. Dan gaat het niet om de bekwaamheid van de gekozene, want die is er niet, maar dan komt Hij de bekwaamheid te schenken. 2 Kor. 3:5 “Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God.”

 

Wijziging scribaat

Door het aftreden van ouderling/scriba A.M. van der Vegt zal het scribaat ingaande 8 september 2019 voorlopig worden overgenomen door ouderling J. Mussche.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Fijn dat u onze website bezoekt! Vandaag is het zondag en wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Voor ons is de zondag een rustdag, een opdracht en een geschenk, waar we dankbaar voor zijn. Daarom is onze website op zondag gesloten. We zien u graag op een andere dag terug als bezoeker van onze website.