Meer over Agenda

Ambstdragerverkeizing

De stemmingsavond is dinsdagavond 10 december om 20.00 uur.

10 dec2019

Zoals via een afkondiging reeds meegedeeld heeft de heer A. Kisteman zijn
verkiezing tot het ambt van ouderling niet aangenomen. De lidmaten zijn
opnieuw in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen in te dienen voor de
komende vacature van ouderling J.J. Schaapman. Binnenkort hoopt de
kerkenraad een dubbeltal op te stellen. De lidmaten zullen schriftelijk op de
hoogte gebracht worden van het opgestelde dubbeltal. De stemmingsavond
is dinsdagavond 10 december om 20.00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2019